Firma profil

DAN EYE er et anpartsselskab og en landsdækkende servicevirksomhed, der efter anmodning leverer udførelse og dokumentation af uvildige, kundespecifikke kontrolopgaver, prøveudtagninger, vejninger, målinger og optællinger.

Opgaverne løses for både offentlige og private virksomheder.

DAN EYE samarbejder med et netværk af inspektionsvirksomheder, samt andre akkrediterede vejer- og målervirksomheder i Danmark.

Virksomheden fungerer derfor også som centraladministration ift. kvalitetsstyring og -sikring, kundekontakt, kundekontrakter, leverandørkontakt, ordreindgang, videreformidling af ordrer til underleverandører, rapportering samt fakturering.

Vi skal kunne sætte mål og afsætte midler i et fornuftigt forhold til hinanden, og derfor skal vi respektere og forstå det ambitionsniveau, vores kunder har.

Vi vil ikke snakke kunden efter munden, men lytte indgående og komme med forslag, der kan løse kundens behov, så forholdet mellem økonomi, deadlines og eventuelle andre krav tilgodeses.

Vi vil til stadighed levere ydelser, vi kan stå inde for, og som topper den forventning, kunden måtte have. Vi vil levere positivt – hver gang!

Det er i vores interesse at skabe længerevarende samarbejdsrelationer til alle vores kunder.
Vi skal derfor formå at holde begge ben på jorden, samtidig med at vi engagerer os i forhold til hver eneste kunde og de mulige løsninger.

Som samarbejdspartner skal DAN EYE være kendt som en professionel og uvildig virksomhed, der holder ord – og leverer til tiden.

Omverdenen skal opfatte os som en seriøs, loyal, kompetent, ansvarsbevidst og attraktiv samarbejdspartner, ligesom de samme parametre skal medvirke til, at vi også opfattes som en spændende og eftertragtet arbejdsplads for vores medarbejdere.

Vi bygger på et værdigrundlag, hvor service, fleksibilitet, faglig stolthed og høj moral er nøglebegreber.

Begreber, der ikke må gås på kompromis med, uanset opgavens størrelse.

Siden 1931 har standen været benævnt Statsautoriserede Vejere og Målere –
denne betegnelse er nu afløst af: 
Vejer og Måler - Akkrediteret til Inspektion - DS/EN ISO/IEC 17020.

Det er virksomhedens målsætning til stadighed at kunne udbyde vores services på nationalt plan.

Vores succesparametre er derfor, at ydelsen leveres uvildigt og uafhængigt,
hvor upartiskhed og integritet er vigtige nøgleord. Virksomheden og
medarbejderne er uafhængige af enhver kommerciel, finansiel eller anden indflydelse,
der kan påvirke vores dømmekraft.

Endvidere må virksomheden og medarbejderne ikke engagere sig i nogen aktiviteter,
der kan tilsidesætte vores uafhængighed og integritet i forhold til inspektionsopgaverne.

Alle interesserede parter skal have adgang til vores serviceydelser. Vi forskelsbehandler ikke.

DAN EYE ønsker at fremstå som den uvildige part mellem køber og sælger.

 

Ultimate Web