Inspektion og kontrol

DAN EYE udfører, dokumenterer og garanterer uvildig inspektion og kontrol for både danske og udenlandske kunder f.eks:

 • Kontrol af mængde/antal varer, samt specificeret mærkning og tilstand af varer/transportmidler, herunder inspektion af forsendelser, plombering og inspektionsrapportering

 • Modtagekontrol af varer, herunder brydning af plomber, temperaturtagning, optælling af kvantum, skadesopgørelse og visuel kvalitetsbestemmelse
 • Neddeling, plombering, mærkning, opbevaring, pakning og forsendelse af prøver o.l.

 • Tally
   
 • Surveyopgaver ifm. med forsendelse af løse og flydende varer
   
 • Lagerkontrol og andre opgørelser ifm. virksomhedsoverdragelse og revision
 • Dansk Varefakta Nævn - inspektionskontrol af madvarer i detailleddene

 • Forsikringsselskaber
  Diverse opgaver for forsikringsselskaber såsom skadesopgørelse, samt indhentning af forskellige dokumentationer og rapportering ifm. forsikringsskader, herunder rapportering efter besigtigelser og interviews af implicerede parter i forbindelse med f.eks. forsikringsskader på stykgods og lignende.

 • Inspektion af leasede bilers bestemmelsessteder
   
 • Sikkerhedsstyrelsen - offentlig kontrol
  Tilsyn med kontrolpligtige vægte i detailleddet
  Tilsyn med benzin-, diesel- og sprinklerstandere på servicestationer

 

Ultimate Web