Jørgen Severinsen
Vejer & Måler
Adm. direktør/medindehaver

 

Cato B. Christensen
Vejer & Måler
Medindehaver

 

Kirsten Kvesel
Vejerfuldmægtig
Bogholder

 

Claus B. Pedersen
Vejerfuldmægtig
Kvalitetsansvarlig

 

Tommy R. Jensen
Inspektør

 

Preben Andersen
Inspektør

 

Lars Christensen
Inspektør

 

Finn B. Jensen
Inspektør

 

Bill Thaisen                                      Jesper Holst

Inspektør                                               Inspektør

 

 

Ultimate Web