Jørgen Severinsen
Vejer & Måler
Adm. direktør/medindehaver

 

Cato B. Christensen
Vejer & Måler
Medindehaver

 

Kirsten Kvesel
Vejerfuldmægtig
Bogholder

 

Claus B. Pedersen
Vejerfuldmægtig
Kvalitetsansvarlig

 

Tommy R. Jensen
Vejerassistent

 

Preben Andersen
Vejerassistent

 

Lars Christensen
Vejerassistent

 

Finn B. Jensen
Vejerassistent

 

Poul-Henry Buje Jensen                    Jesper Holst

Vejerassistent                                     Vejerassistent

 

 

Ultimate Web