Prøvetagning

DAN EYE tilbyder - i samarbejde med relevante laboratorier -
prøveudtagninger og analyser indenfor mange områder f.eks.

Miljø

  • Svaberprøver i fødevareindustrien

Jord

  • Forurenet jord
  • Jordforbedring

Foderstoffer o.l.

  • Korn, roepiller, soya, ærter, raps, mel, fiskeensilage, aureosup
  • Grovfoder - ensilage
  • Planter og frø

Fødevarer

  • Figner, kød, fisk, fiskeolie, fiskemel, rejer, nødder, smør, øl
  • Madvarekontrol for Dansk Varefakta Nævn

Andet

  • Træpiller, gødning, gulerodstoppe, juletræer, flyveaske, vejsalt, havbundsprøver i havne

 

 

Ultimate Web